Boğa burcunun temsil ettiği istikrar, sağlamlık, dayanıklılık ve refahın apaçık bir şekilde vücut bulduğu, ve…