Beklenen Bahar: Satürn Balık, Pluto Kova Burcunda..

pluto kova burcunda

2022’nin Ağustos ayından bu yana, 2023 baharından ve Satürn’ün Balık, Pluto’nun Kova burcuna geçişiyle ne büyük bir enerji değişimi olacağından söz ediyorum. Bu hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak çok büyük bir enerji değişimi. Nihayet beklenen bahar geldi ve Koç burcundaki güneş tutulmasıyla yeni tutulma sezonu da açılmış olacak.

İçinde bulunduğumuz bu önemli geçiş döneminin enerjisini bir iki kelimeyle tam olarak aktarmak doğrusu pek mümkün değil. İç içe geçmiş farklı boyutlardaki çarkların farklı hızlarda dönmeleri nasıl birbirlerini etkiliyorsa, bu geçişlerin de hepsi birbiriyle bağlantılı ve bir çok seviyede daha da derinleşen manaları var.

Dönemlere damgasını vuran en önemli olaylar güneş tutulmalarıdır. Bu ay sonunda Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasına kadar, halen Kasım ayında gerçekleşen Akrep burcundaki tutulmanın etkisindeyiz. Akrep tutulması, yıpratıcı olmaktan ziyade, tam aksine huzurumuzun, konforumuzun, keyfimizin ve rahatımızın önündeki tüm engelleri, gücünü korkulardan alan kendi davranış kalıplarımızı temizleme ve rafine etme dönemiydi.

Yakın duygusal ilişkilerde ve ortaklıklarda plutonik temaları, yani özellikle yakın ilişkilerde saplantılı düşüncelere iten, aşırı tutkulu, öfke ve hırsların dahil olduğu, ego, güç, manipülasyon ve kontrol etrafında adeta simbiyotik bir bağ oluşturduğumuz ve kolay kolay bırakamadığımız konuları fark etmek de bu uyanışta söz sahibiydi. Hayatın her alanında nasıl ilişkiler içinde olmanın bizi beslediği ve bize iyi geleceği de ortaya koyuldu. Bu konuyu birçok kereler paylaştım, hatırlamak isterseniz instagram hesabımdaki ilgili paylaşımlarla hafızanızı tazeleyebilirsiniz.

Podcastten de akrep burcundaki güneş tutulmasını tekrar dinlemek isteyebilirsiniz. Şimdi buradan biraz kronolojik olarak ilerleyelim.

Satürn Balık Burcunda..

Satürn ve ötesi gezegenler, bir burca henüz tam girişi yapmadan enerjilerini hissettirirler. Satürn biraz göstere göstere, konuyu önceden bildire bildire, korku ve endişe yarata yarata gelir, Satürn ötesi için ise bu daha derinden, daha zamana yayılan ve belli belirsiz hissedilen bir tarzdadır.

Satürn Balık burcunda, ilahi yardımı, mucizeleri, bilinemeyen ve anlaşılamayan manevi bir yapıyı da temsil eder. Satürn büyük bir öğretmendir, ancak balık burcuna gelince, o da bir şeyler öğrenir. Balık döngünün sonunun bilgeliğini barındırır. Sonsuz bir okyanus misali, tüm varlığın, tüm egoların, başarıların dünyaya dair önemi olan ne varsa her şeyin önemini yitirdiği bir mana denizi. İnsan da, bu geçişte, bu dünyadaki varlığına, bu dünyanın varlığına atfettiği önem ölçüsünde zorlanır. Balık su gibi alçakgönüllüdür ancak önünde hiç bir şey duramaz ve olduğu gibi de kalamaz. Değişim kaçınılmazdır ve çoğu kez kayıp olarak gördüğümüz şeylerle gelir. Görünür dünyada bunu depremle, ve dünyanın bir çok yerinde hasar yaratan afetlerle deneyimledik. Maddi dünyanın bir çok yapısının, kontrol ve düzenlerinin bu süreçte çözüldüğünü, dağıldığını tıpkı bir selin binalara ve toprağa tesir edişi gibi un ufak olduğunu görebiliriz. Burada şüphesiz mana gözlerinin açılması ve kayıp gibi gördüklerimizin üzerine büyük iyileşmelerin, olmayacak şeyi olduran mucizelerin gerçekleşmesi de mümkün. Bu dönem, sahici ve has bir maneviyata sahip, ancak klasik bir otorite görünümünde olmayan, hatta görüntünün sahteliğini de ortaya çıkaran liderlerin de sahneye çıktığı bir dönem olabilir. Kimi hayallerin gerçek olabileceği, kimi gerçeklerin de hayale karışacağı bir süreç var önümüzde. Bir hayaliniz yoksa kurmaya başlamanızı ve Mayıs ayına kadar bir adım atmaya niyet etmenizi önermek isterim.

Satürn’ün Balık burcuna girdiği sıralarda, Mart ayı başlarında başak burcunda da bir dolunay gerçekleşti. Bu enerjinin girişinde kişisel olarak bir kriz ve çatışma yaratan, kendimizi içinde ifade edemediğimiz, kronikleşmiş bazı sıkıntıları olan ilişkilerin sonlanması ve kendi potansiyelimizi ortaya koymakta yeni yolların bu sayede açılması teması var.

Bunun içerisinde belki işe ait, çalışma hayatına dair, ya da finansal olarak bağlayıcılığı olan ve istemesek de kabul etmek durumunda kaldığımız ve iletişimin, kendimizi ifade etmenin çok zorlu olduğu kimi ilişkiler de olabilir. Burada tıkandığımızı düşündüğümüz durumlarda beklenmeyen destekler ve yardımlar görmüş olabiliriz. Bu 2.5 yıllık dönemde, yaratıcılığın ve kişisel gücün ortaya koyulabilmesi, kimi durumlar karşısındaki çaresizliğimizi ve aczimizi kabulden geçiyor. Bu tür deneyimler ve sonlanmalar sayesinde, kişisel olarak harekete geçebilmekte, ve ufkumuzu genişletecek, kim olduğumuzu ifade eden, heyecan hissettiğimiz maceralara, yeni başlangıçlar yapabilmekte daha iyimser olabildiğimizi göreceğiz.

Psikolojik olarak bizi yoran kimi negatif kalıpların da apaçık ortaya çıkarak bir iyileşme yaratması mümkün. Özellikle ilişkiler ve buralarda zorlandığımız konular yoluyla, pasif kaldığımız, kendimizi çaresiz ve belki şartların, dış koşulların bir kurbanı gibi hissettiğimiz durumlar sayesinde kişisel gücümüzü geri kazanma yolculuğu bu. Hayat bizi bu krizler sonrasında, kabul ve esneklik içinde olabildiğimiz ölçüde olumlu sürprizlerle hatta mucizelerle şaşırtacaktır. Kalbi, ruhun hastalıklarından temizlemek de hem kolaylaşacak hem de önem kazanacaktır.

Diğer taraftan, sağlık konuları da biraz öne çıkıyor. Bu alanda aşırılıkların neden olduğu, zamanla birikerek bir kriz yaratan durumlar dikkat isteyecektir. Özellikle kas ve kemikler, kalp, ayak bacak problemleri, dişler ve iskelet sistemi bu tür birikimlerden en çok etkilenen bölgeler olabilir. Sağlığın toparlanabilmesi, kayıplar ve uyarılar sayesinde yeniden kazanılması için mutlaka bir denge geliştirmeye ihtiyaç olacaktır. Aşırı zorlamalar, aşırı tembellikler, aşırı rahatlıklar, kimi bağımlılıklar bu dönemde mutlaka ilgilenilmesi ve toparlanması gereken konular olabilirler.

Finansal konularda her ne kadar şanslı bir dönem olsa da, dürtüsel harcamalar, başkasının kaynaklarına aşırı derecede bel bağlamak, harcama ve üretme dengesini gözetmemek ilişkilerde zorlayıcı krizler yaratabilir. Bu geçiş aslında kişisel olarak hastalıklı bir egonun ölümüyle, sağlıklı ve dengeli yeni bir benliğe doğuşu ifade ediyor. Kendinizden ve hayatınızdan daha hoşnut olduğunuz, tercihlerinizin, uğraşlarınızın, ilişkilerinizin ve ürettiklerinizin varlığınızın ışığını taşıdığı bir versiyona upgrade.

Satürn Balık Burcunda Sizin için Ne Anlama Geliyor?

Şimdi tabi her burç için bir şeyler söylenebilir artık her astroloji blogunda, sitesinde bu tür genel yorumları bulabilirsiniz. Ancak ben, sadece bir fikir vermek adına bu tür yorumlar yapmaktan çok sıkıldığımı dahası yazamadığımı fark ediyorum. O yüzden anlaşılmamayı göze alarak, bu sene, herkesin kolayca anlayacağı genellemelerle değil de, pratiğimi yaşadığım ve benim için anlamlı olan haliyle paylaşmaya niyet ettim. Belki hem Satürn hem de Pluto için podcastte bir yayın yapabilirim. Belki bu, bu uzun metni okumak istemeyenler için bir versiyon da olabilir. Alevlerimi körükleyenlere selam olsun!

Gerçek şu ki, Satürn’ün Balık burcunda sizin için ne anlama geldiği, kendi haritanızda Satürn’ünüzün durumuna ve sizin onu nasıl yaşadığınıza bağlıdır. Eğer gerçekçi ama korku dolu, başarı odaklı, kolay esnemeyen, kuralları çok ciddiye alan, materyal dünyaya, toplumsal saygınlığa, elalem ne dere çok önem veren, fazla katı, az esnek ve disiplinli bir taraftaysanız, Satürn’ün balık geçişi çok kıymet verdiğiniz bazı yapıları, ilişkileri, anlaşmaları, konuları kontrol edemeyeceğiniz şekilde hayatınızdan çıkarabilir, kontrol kaybı ve hayal kırıklıkları bırakabilir. Kayıplarla pişmiş, dışarıdan çok içeriye odaklı, daha esnek ve bilge taraftaysanız sizi geçmişin yüklerinden arındırıp, hayatınıza bazı mucizeleri, önemli olacak insanları getirebilir ve hayaller kurdurarak onları gerçekleştirmenizi mümkün kılabilir. Yeniden başlamaya cesaret edebilmek, esneyebilmek ve olanı olduğu gibi kabul edebilmek bu dönemde önemli bir beceri olacaktır.

Pluto Kova Burcunda..

Pluto, 23 Mart 2023’te Kova burcuna giriş yapmış olsa da, aslında Satürn balık burcundan çıkana dek tam olarak kendini ifade edemeyecektir. Yani 2025, 2026 ya kadar iki ileri bir geri, gerçek bir giriş yapmaya hazırlanıyor gibi aslında. Toplumsal olarak hem maddi düzeyde hem de bilinç anlamında büyük yıkımlar ve dönüşümler çağına adım atıyoruz. Türlü yıkımlarla, bireysel ve sosyal haklara, insan olmanın şanına yakışmayan her şeyin aslını ortaya çıkaracaktır sistemlerde. Her türlü topluluk kişisel olarak çok dönüştürücü olurken, her konunun da ayrı grupları oluşmaya başlayacaktır. Toplumsal kabullerde özgürlük temelli büyük bir renovasyon gerçekleşirken, zenginliğin, maddi kaynakların dolaşımı ve dağılımı da radikal olarak değişecektir. Toplumsal hareketlerin çok artacağı, özgürlük ve insanlığın kardeşlik duygusuyla ilerlemesi için türlü yeniliklere, devrimlere tanık olacağımızı düşünüyorum.

Pluto Kova burcunda “başkalarının gözünde” önemli olmak adına katlanılan her türlü sahteliği, güçlü olmak için sürdürülen her yalanın ne kadar saçma olduğunu, sahte bir hayat yaşamanın artık sürdürülebilir, katlanılabilir ve mutlu edici bir yanı olmadığı gerçeğini görmemenin ya da yok saymanın ya da akla uydurmanın veya mış gibi yapmanın imkansız olacağı şekilde gözünüze sokacaktır. Aynı şekilde hiyerarşik bir saygı ve görev duygusunun baskın olduğu ilişkiler sürdürmek imkansızlaşacaktır. Kendinize özgü bir birey olarak özgürce yaşamanın, farklı olmanın bu farklılığınızla kimse sizi anlamasa da var olabileceğinizin ve hayata çok şey katabileceğinizin mutluluğun anahtarı olduğunu sindirmeye başlıyoruz. Aynı şekilde kim olduğunuzu ifade etmenin önünde engel oluşturan, veya bu yeni dönemdeki enerjinizle uyumlanamayan arkadaşlıklar ve gruplarla da yollar ayrılacaktır. Bu yıl başlarken ifade ettiğim gibi 2023, gerçeğin senesi. Hayatınızda önemi olan her durumun, konunun, sizin ve kendi duygularınızın, düşüncelerinizin, niyetlerinizin ve davranışlarınızın gerçeğiyle yüzleşmek bu yılın en önemli konusu.

Dönüşüm, tabi sonuçları itibariyle çok tazeleyici ve yenileyici bir olgudur. Ancak dönüşüm süreci çoğu zaman pek de keyifli ve rahat olamayacaktır, hatta çok dirençli olunan noktalarda, anestezisiz ameliyat tadında olduğu anlar dahi olabilir. Özellikle kişisel olarak dönüşüm geçirmeniz gereken alanlarda, içinize doğru kendi gerçeğinizle – tüm şartlanmışlıklara, size öğretilmiş olanlara, alışkanlıklara ve konfor alanlarınıza rağmen, en derindeki korkularla yüzleşmeyi göze alarak, derin bir rahatsızlık veren gerçeği görebilmek her zaman pek rahat bir yolculuk olmayabilir. Bu gerekli değişimler için bireysel alanda olduğu kadar, toplumsal olarak da çok büyük yıkımlar gerçekleşebilir. burada tabi, gerçekle yüzleşebilmenin en önemli kısmı DÜRÜSTLÜK geliştirmektir. Dürüstçe kendi içinize bakabilme becerisi, rahatsız gerçekten kaçmak yerine onunla oturabilmek en hayati beceri olacaktır bu dönemde. Bunu yapabildiğiniz ölçüde hayatınız ve bilinciniz genişleyecek ve gelişebilecektir.

Bu 20 yıllık dönemden nasıl etkileneceğiniz de tabi, doğum haritanızdaki Pluto’nun durumuna ve ne derece plutonik bir kişi olduğunuza bağlıdır. Eğer plutonik nitelikler taşıyan bir kişiyseniz, bu yeni dönemin getirdikleriyle daha rahat baş edebilirsiniz. Eğer değilseniz, özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, bu dönemdeki tecrübeleri biraz daha zorlayıcı bulabilirsiniz.

Pluto, öyle güçlü ve dönüştürücü bir enerjidir ki, haritanızda sadece onu anlamak bile, sizi gerçeğinizle temasa geçirip tüm yaşamınızı kökünden değiştirebilir. Pluto üzerine söylenecek çok şey var ve ben bunları söylemeye bu sene niyet ediyorum.

Hem Satürn hem de Pluto’nun yeni burçlara girişlerinde ilişkiler yoluyla, belki ani bitişler belki beklenmedik başlangıçlar belki her ikisiyle de özgürleşme, kendini ifade etme, kendi gücünü yeniden bulma ve varlığınla yeniden uyumlanma, yeni döneme uyumlu bir gelişim içinde olma hali var. Zaten Pluto’nun Kova burcuna girişi de ilk Koç yeniayıyla oldu. İlk diyorum çünkü bu sene koç burcunda iki yeni ay var ve üstelik ay sonu gerçekleşecek olan ikincisi de çok güçlü bir tutulma. Mayıs ayına kadar olan dönem, cesaretle adım atmak, hayalleri gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmak için muh-te-şem bir dönem.

Pluto Kova burcunda, kendi haritanızdaki Pluto’nun konularını grup ortamlarında, belki bu birkaç yıl çalışma alanınızdaki ekip eforlarında, ortak amaçla bir araya gelinen sosyal topluluklarda daha mesafeli ilişkilerin içinde daha gözlemleyici, ortak hedefler doğrultusunda, hümanist ve bireysel özgürlüklerin gerçeğiyle yüzleştiren bir yaklaşımla ele almanıza imkan sağlayacaktır. Pluto Aslan ve Akrep jenerasyonları için bu gelişim daha zorlayıcı temalarla gelebilir.

Satürn ve Pluto birlikte..

Pluto’nun Kova burcundaki yolculuğu 20 sene sürecek. Satürn ise 2026 gibi Koç burcuna ilerleyecek. Bu birkaç yıllık dönemde, tekniğin, aklın mantığın almadığı yolların yöntemlerin çalıştığını göreceğiz. Nasıl oluyor bilmiyoruz ama oluyor dediğimiz çok konu çıkacaktır. Depremde tanık olduğumuz hikayeleri hatırlamak küçük bir fikir verebilir. Her türlü grup çalışmasının hem çok dönüştürücü olacağı hem de gerçek bir içsel manevi güce sahip olmadan, sadece dışsal ve görüntüsel şifalanma programları yürütenlerin de kariyerlerinin biraz dibe batacağı bir dönem olabilir. Pek çok şifacı sahneden silinecektir. Çünkü bu okyanus ondan olmayanı kıyıya tükürür. İnsanlığa karşı şefkatin ve merhametin, insan olmaya yakışanın çok önemli olacağı ve bunun sağlanmasında değerlerin ve ahlak anlayışının ne kadar önemli olduğu gerçeği dünyaları değiştirecektir.

Satürn ve Pluto birlikte bir dozer gibi mevcut gücü ve gücün yapılarını çözer ve yok eder. Bir binanın yıkılmasını izlemişseniz eğer, bir taraftan tazyikle kimyasallar püskürtülürken diğer taraftan yapıya darbe atılır. İçi boşalmış, kötü malzemeden yapılmış, insana yakışmayan, ömrünü tamamlamış, kendisini yenileyemeyen her yapı, hayatın ve bilincin tüm boyutlarında bu etkiye maruz kalacaktır.

Ve Koç Burcunda Güneş Tutulması..

Bu yeni çağ, çok yüksek bir koç enerjisi de taşıyor. Yani rahatsız edici konulara cesaretle bakabilmek, adım atabilmenin harekete geçebilmenin altındaki dinamikleri ve korkuları fark ederek kendinize karşı saflaşmış bir dürüstlük içinde olmak bu yeni çağdan en yüksek şekilde yararlanabilmenin anahtarı. Bu ay sonunda gerçekleşecek olan tutulma ile yeni dönem resmi olarak başlıyor. Üstelik koç burcunda hem başında hem de sonunda olmak üzere iki yeni ay gerçekleşiyor bu sene. Bu tür vurgular çok önemlidir, iki derece de koçun en yüksek enerjisini taşır. Tutulmayı ayrıca anlatacağım. Radikal biçimde her kimseniz tam olduğunuz kişi olmaya giden bu yolculukta cesaretiniz bol olsun!

Eğer Kova burcuysanız, bu sizin için özellikle önemli çünkü hayatınızda yeni bir çağ başlıyor. Bir dönemin kapanmak üzere olduğunu ve hayatınızda çok güçleneceğiniz yeni bir bölümün başladığını hissediyor hatta deneyimliyor olabilirsiniz. Yayında belki burçlara göre de konuşabiliriz. Şimdilik sözü burada sırlayalım. Bu metni buraya kadar okumuş olan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yeniden buluşmak ümidiyle..

One thought on “Beklenen Bahar: Satürn Balık, Pluto Kova Burcunda..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*