Kendini Bilme Atölyeleri, her ay o ayın burcu için gerçekleşiyor. Bu ay “İkizler Burcu Olmak”…