Gök döner ve herkes kendi nasibince yararlanır, kendi kapasitesi, anlayışı ve farkındalığınca gelişir, insan olma…